ECL Nyelvvizsgahely

Nyelviskolánk az államilag és nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsga akkreditált vizsgahelye. Angol és német nyelvből  alap- (B1 szint), közép- (B2 szint) és felsőfokon (C1 szint) szervezünk akkreditált vizsgákat. 

Az ECL nyelvvizsga a különböző élethelyzetekben, a foglalkozással/hivatással kapcsolatos, valamint a személyes és magánéleti szituációkban való szóbeli és írásbeli kommunikációs képességet méri. A sikeres vizsgát tett hallgatók az állami bizonyítványon túl egy nemzetközileg is elismert oklevelet szereznek. Iskolánkban a vizsgáztatás mellett természetesen angol és német ECL vizsgára való felkészítés is folyik.

AZ ECL nyelvvizsga szintjei

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B1  (akkreditált alapfok)

A B1 szintű ECL nyelvvizsga megszerzése után:

- elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között
- az újság- és televíziós hírekből egyre többet megértesz

 

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B2 (akkreditált középfok)

A B2 szintű ECL nyelvvizsga megszerzését követően:

- megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin

- megismerted és megértetted az adott nyelv szerkezetét és logikáját

- kedvenc olvasmányaidat eredeti nyelven olvashatod

- megérted már a pályaudvari/reptéri hangosbemondót és az utcai kiabálást is

 

Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: C1 (akkreditált felsőfok)

A C1 szintű ECL nyelvvizsga megszerzésével:

- nyelvileg egyenrangú partner lettél a célnyelvet beszélőkkel

- tanulhatsz, dolgozhatsz, kutathatsz a célnyelvi országban

- nyelvi nehézségek nélkül folytathatsz ismerkedést az anyanyelvi beszélőkkel, célnyelvi kultúrával, irodalommal

Vizsgarészek:

1. Beszédkészség 

2. Beszédértés

3. Íráskészség

4. Olvasáskészség

Az ECL nyelvvizsga értékelése

A komplex szóbeli és írásbeli vizsgából álló ECL nyelvvizsga két-két készséget mér:

Szóbeli nyelvvizsga
1. beszédkészség
2. beszédértés

Írásbeli nyelvvizsga
1. íráskészség
2. olvaséskészség

Az ECL nyelvvizsga akkor minősül sikeresnek, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül a négy mért készségből eléri a megszerezhető pontszám minimum 60%-át, de készségenként legalább 40%-ot is elér. Ilyen esetben a jelölt komplex ECL nyelvvizsga bizonyítványt kap. Amennyiben a vizsgázó csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részt teljesíti sikeresen, csak abból a vizsgarészből kap bizonyítványt. A vizsgákat az ECL nyelvvizsgaközpont értékeli. Sikeres ECL nyelvvizsga esetén a bizonyítványokat személyesen lehet átvenni iskolánkban, előzetes értesítés után. 

A vizsgadíjat kétfelé kell fizetni az alábbiak szerint: 

                                         Komplex nyelvvizsga (írás- és szóbeli együtt)                                  Írásbeli /szóbeli nyelvvizsga                                        

Alapfok -    B1                            Teljes vizsga díj: 25 000 Ft                                                      Részvizsgadíj: 15 000  Ft                                                       

                                              Vizsgaközpont részére: 17.500.-                                               Vizsgaközpont részére: 11.000 Ft

                                              Vizsgahely részére: 7.500.-                                                       Vizsgahely részére:  4000 Ft

 

Középfok - B2         

                                                  Teljes vizsga díj: 28 000 Ft                                                      Részvizsgadíj: 17 000  Ft                                                       

                                              Vizsgaközpont részére: 19.000.-                                               Vizsgaközpont részére: 12.000 Ft

                                              Vizsgahely részére: 9.000.-                                                       Vizsgahely részére:  5000 Ft

Felsőfok -  C1       

                                                Teljes vizsga díj: 29 000 Ft                                                      Részvizsgadíj: 17 500  Ft                                                       

                                              Vizsgaközpont részére: 19.500.-                                               Vizsgaközpont részére: 12.500 Ft

                                              Vizsgahely részére: 9.500.-                                                       Vizsgahely részére:  5000 Ft

A két számlaszám a következő: 
Pécsi Tudományegyetem: 10024003-00282716-00000000, közleménybe a vizsgázó neve.
Bábel Nyelvcentrum Kft. : 72800061-10017791, közleménybe a vizsgázó neve.

ECL nyelvvizsgáról bővebben : https://ecl.hu/

Vizsgaszabályzat: https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECLvizsgaszabalyzat202001.pdf

Tesztformátum: https://ecl.hu/tesztformatum/

Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása: https://ecl.hu/eselyegyenloseg/

Nyomtatványok: 

Jelentkezési lap: https://ecl.hu/wp-content/uploads/JelentkezesilapECLnyelvvizsgara2020.pdf

Egyedi eljárás kérelem: https://ecl.hu/wp-content/uploads/Egyedi_eljaras_kerelem.pdf

Felülvizsgálati kérelem: https://ecl.hu/wp-content/uploads/Felulvizsgalati_ujraertekelesi_kerelem_uj.pdf

Halasztási kérelem: https://ecl.hu/wp-content/uploads/halasztasikerelem2020.pdf

Megtekintési kérelem: https://ecl.hu/wp-content/uploads/megtekintesikerelem2020.pdf

Hibás bizonyítvány cseréje: https://ecl.hu/wp-content/uploads/hibasbizcsereje2020.pdf

Elvesztett bizonyítvány pótlása: https://ecl.hu/wp-content/uploads/elveszettbizonyitvanypotlasakerelem2020.pdf