Felnőttképzés

Az élethosszig tartó tanulás jelentősége!

A korunkban jelenlévő társadalmi kihívások hívták életre az élethosszig tartó tanulás gondolatát, mely azt feltételezi, hogy az ember nem fejezi be a tanulást, amikor kilép a fennálló oktatási struktúrából, hanem a releváns tudás megszerzése, különféle formális és informális környezetben az ember egész életén át folytatódik. A felnövekvő nemzedéknek egyre több tudásra van szüksége a ráháruló feladatok elvégzéséhez, és ennek döntő szakasza a felnőtt korra helyeződik.

Az Unió nagy hangsúlyt fektet a népesség iskolázottsági és kulturális fejlesztésére, melynek egyik eszköze az egész életen át tartó tanulás, amely egy új tanulási kultúra kialakítását, a kompetencia alapú oktatás elterjesztését helyezi a középpontba. Mindenki számára hozzáférést kíván biztosítani a tanuláshoz, és a tanulás iskolán kívüli formáit is felöleli.

A társadalomban történő változások miatt a társadalmi beilleszkedési lehetőségek igen jelentősen megváltoztak az utolsó évtizedekben Magyarországon. Így a munkanélküliség - mint racionális és érzelmi élmény - szokatlan, előzmények nélküli jelenségként vált az egyik központi kérdéssé.

Alapítványunk célul tűzte ki, hogy minél többek munkaerőpiaci integrálódását elősegítse, aminek alapját képezi a nyelvtudáson és az informatikai tudáson kívül egy piacképes szakma megléte is.

Ezen szemlélet mentén haladva, igyekszünk minél szélesebb körű tudást biztosítani!

Okj-s képzéseinkről bőven információt a „felnőttképzés OKJ” menüpont alatt olvashat.