Oktatási tevékenység fejlesztése GINOP-5.1.3-16-2017-00125

A Lépésről-Lépésre Együtt Alapítvány által működtetett tapolcai és ajkai nyelviskola valamint a Nyirád Oktatóközpont elsődleges célja az, hogy a térségben kimagasló színvonalú informatika és nyelvoktatást biztosítson az érdeklődők részére. Az iskola engedélyezett nyelvoktató és informatika oktató, így szolgáltatásait ÁFA mentesen tudja biztosítani.

Az Alapítvány társadalmi célja a családok - kiemelten a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok -, legfőképpen a gyerekek támogatása, egészséges életmódra nevelése. Alapítványunk kiemelten kezeli a környezetvédelmi tevékenység megismertetését.

Az alapítvány tevékenysége: az adott társadalmi rétegből való kiszakadás elősegítése, továbbtanulásra ösztönzés, munkavállalási esélyek elősegítése az adott régióban. Az egészséges életmód folyamatos támogatása sportrendezvények és táplálkozási tanácsok, orvosi előadások megszervezésével. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek jutalmazása, támogatása, további ösztönzési folyamat megszervezése. 

Alapítványunk az alábbi társadalmi problémára kíván megoldást nyújtani:

Az alacsony iskolai végzettségű emberek nagyrészt nem fogadják be azt az ideológiát, hogy a hosszú távú munka egy pozitív dolog, nem látják az eredményét, hasznát az életükben. Ezzel szemben csak a nehézséget, a kötelességet, a köteleket látják, amit viszont negatívumként élnek meg. Másrészt sokszor tudásukban nem érik el a felvétel szintjét – nem tudnak olvasni, írni, számolni. A funkcionális analfabetizmus nem teszi lehetővé sem a tartós munkavállalást, sem a megfelelő jövedelemmel, előrelépéssel járó munka vállalását. Alkalmi munka, közfoglalkoztatásban való részvétel lehet csak az eredmény. Az ismeretek hiánya kihat a mindennapjaikra is, ahol tervezni, szervezni a háztartást, a gyermekek iskoláztatását, stb

Alapítványunk a társadalmi tevékenységén túl hosszútávon önfenntartó tevékenységi kört szeretne kialakítani és új munkahelyeket teremteni a helyi,hátrányos helyzetű lakosság számára. A foglalkoztatott hátrányos helyzetű célcsoport számára lehetőséget teremtünk az atipikus foglalkoztatási formáknak.

Foglalkoztatási programunk legfontosabb eleme a hátrányos helyzetű munkavállalók beintegrálása a munka világába, alapítványunk munkájába és közösségébe. Fontosnak tartjuk további képzésüket, hogy a későbbiekben hatékonyabban tudjanak helyt állni a munka világában. A társadalmi

probléma csökkentése érdekében a projekt során főleg hátrányos helyzetű célcsoportnak kedvezményesen szeretnénk nyelvi és informatikai képzéseket tartani, hogy a munka világában hosszú távon is érvényesülni tudjanak.

Az alapítvány kiváló tanárai évek óta kimagasló színvonalon végzik munkájukat. Jártassak az online oktatási formákban, nagyon sokan közülük szakmai nyelvoktatásra is alkalmasak, elsősorban gazdasági nyelvet oktatnak. Többen évek óta nyelvvizsgáztató tanárok, minősített programszakértők, felnőttképzési ellenőrök.

A cég rendelkezik nyelvvizsgáztatási joggal is, amely azt jelenti, hogy a náluk tanult hallgatók helyben megszerezhetik az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt. Ez a bizonyítvány tanúsítaná a munkaerő piacon is a nyelvismeretet, illetve informatikai képzés területén az ECDL modulok sikeres elvégzését

A projekt keretében nyelvi és informatikai oktatási tevékenység valósulna meg. A mai munkaerő piacnak a nyelvismeret és informatika ismeret a legfontosabb iskolai rendszeren kívüli képzése, így valamennyi hátrányos helyzetű résztvevőnk piacképes ismereteket kap.

A projekt során pályázatban vállalt 2 fő bérköltsége 2.202.000 Ft bruttó bér + mindenkori járulék összege,egy fő szakmai vezető járulékkal növelt bérköltsége 3.900.000 Ft.

A projekt keretében az alábbi tevékenységekre igénylünk támogatást:

-célcsoporttag új munkavállaló foglalkoztatása

-piacra jutás támogatása

-kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

-projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

-termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

Társadalmi vállalkozásunk legfontosabb stratégiai célja, hogy hosszútávon gazdaságosan működő olyan szervezetet hozzunk létre, mely nemcsak munkahelyet teremt, hanem társadalmi és üzleti tevékenységei révén segíti a hátrányos helyzetű célcsoportot reintegrálni a munka világába

VálaszTovábbítás