Oktatáspolitikánk

 

Az Európai Unió nyelvpolitikai célkitűzése az anyanyelv mellett két idegen nyelvnek az ismerete. A nyelvtanulás lényeges a munkaszerzésben, hiszen ha valaki esetleg több nyelvet is ismer, mindenképpen több eséllyel indul egy állásinterjún.

Általában az angol és a német nyelvek azok, amelyeket a legtöbben idegen nyelvként tanulnak. Ezek világnyelveknek számítanak, hiszen a világ több pontján is beszélik őket. Ezen kívül fontos szerepet játszanak a gazdasági és a politikai életben.

A nyelvi program célja, hogy a hátrányos szociokulturális környezetből érkező diákok/felnőttek tudatos, differenciált fejlesztése valósuljon meg, felkészült, szakmailag elhivatott tanáraink és az internet adta lehetőségek kihasználásával.

Gyakran felmerülő kérdések diákjaink körében:

Mi az oka annak, hogy az egyik nyelvtanuló sikeresebb a másiknál? Milyen tényezők lehetnek

összefüggésben a nyelvelsajátítás sebességével és a sikerével?

1.       Motiváció

A legfontosabb tényező a MOTIVÁCIÓ! Ha diákjainkban megfogalmazódik a kellően erős motiváció, akkor gyakorlatilag elegendő idő és lehetőség esetén bárki képes megtanulni egy második nyelvet. A nyelvtanítás gyakorlatára jellemző, hogy nagy változatosságot mutat. Mind az angol, mind a német nyelv esetében a kommunikatív nyelvtanítás gyakrabban van jelen a használható tudás kialakítása érdekében. Ennek fontos eleme a tanulók tudásának szintjéhez, képességeihez és érdeklődéséhez igazított tananyag, amely autentikus és életszerű helyzeteken, illetve témákon keresztül zajlik.

A nyelvérzék tehát nem egyfajta abszolút mértékegység, hanem sokkal inkább a tanulás ütemének mérőszáma. A gyengébb nyelvérzékű tanulókat tehát intenzívebben, illetve speciális módszerekkel kell fejleszteni, hogy utolérjék a jobb nyelvérzékkel rendelkező társaikat.

2.       Sikerorientáció

Az önértékelésének fontos részét képezik a sikerélmények és a kudarcok, melyekkel a mindennapi munka során találkozunk.  Amikor megfelelő mentális állapotban és jó hangulatban, célzott módon közelítjük meg a feladatokat, ráhangolódnak a tanári kérdésekre, akkor meg is oldják azokat. Ezzel együtt, ha tartósabban koncentrálnak, kevés fegyelmezési probléma jelentkezik. Sikernek tekintjük az órai munkán bármely apró előrelépést, legyen az egy kiscsoportos vagy egyéni feladatmegoldás.

 

A legfontosabb tehát, hogy megfelelő, tartós együttműködést biztosító kapcsolatot alakítsunk ki a tanulókkal, ezzel olyan tanórai légkört teremtve, ahol a gyerekek/felnőttek szívesen és eredményesen tudnak megnyilvánulni. A folyamatos tanári visszajelzés, a dicséret és a tanulókhoz illesztett munkaformák általában sikerre vezetnek, és segítik a továbbhaladást a nyelvtanulásban.

Minden leendő és meglévő diákunknak sok sikert kívánunk!